Watermolen Kwadenoord 1

In de tweede helft van de 18e eeuw draaiden in het Renkums Beekdal maar liefst negen molens op waterkracht. Merendeels papiermolens. Het beekdal was van groot belang voor de ambachtelijke papierindustrie. Vooral door het zuivere water in de (sprengen)beken. Een voorwaarde voor het scheppen van zuiver wit papier. Langzaamaan verdween dit ambachtelijke en maakte plaats voor, op stoom aangedreven, papierfabrieken (nu nog: Parenco, Schutte en recent Van Gelder).

De aanwezige molens werden omgebouwd tot korenmolens en een oliemolen. Zij verdwenen uiteindelijk uit het gebied. Watermolen Kwadenoord 1 was zo'n korenmolen. Het draaide op twee maalkoppels aangedreven door één waterrad. In 1912 werd aan de molen een machinekamer gebouwd met een op petroleum aangedreven motor voor de aandrijving van een extra maalkoppel. Noodzakelijk omdat er in die tijd vaak onvoldoende water door de (sprengen)beek stroomde. Kwadenoord 1 stopte in 1921 als laatste van de negen molens in het beekdal. Het raakte meer en meer in verval. In de oorlog raakte de boerderij ernstig beschadigd en werd niet meer herbouwd.

Watermolen Quadenoord