Beheer

Het beheer van het landgoed richt zich op goed en verantwoord onderhoud. De middelen daarvoor komen uit verschillende functies van het landgoed zoals de natuurcamping, de pensionstal, verpachting van cultuurgrond en verkoop van hout uit bosbeheer. Bij het onderhoud worden wij bijgestaan door een grote groep enthousiaste en kundige vrijwilligers.

Het bosbeheer richt zich op meer variatie in boomsoorten en verhoging van de biodiversiteit. De naaldbossen transformeren zich tot een gemengd bos. Daarvoor worden minder vitale bomen vervangen en meer inheemse soorten aangeplant. Met de onzekerheden van de klimaatverandering richten wij ons op boomsoorten die het in ieder klimaat goed doen. Zoals de Amerikaanse Eik, Amerikaanse Vogelkers en Douglasspar. Tegelijkertijd brengen wij andere soorten in om meer en gevarieerde ontwikkelingen te bewerkstelligen.

Beheer