Sprengenbeken

Sprengenbeken zijn cultuurhistorische monumenten met een hoge natuur en landschapswaarde. Sprengenbeken zijn door de mens met de hand gegraven in de periode tussen 1600 en 1800. Zij leverden (water)energie voor het aandrijven van watermolens. Een sprengenbeek ontspringt bij een Sprengenkop. Dat is een tot op het grondwater gegraven bron. Het bronwater borrelt hier omhoog. Door het natuurlijke hoogteverschil op de Veluwe stroomde het water naar beneden en ontstond er een beek.

Sprengenbeken