In Memoriam Jan Koker


In Memoriam: F.C.J. Koker, 1931-2021

Op dinsdag 27 juli 2021 overleed François Constant Jan Koker op zijn geliefde landgoed Quadenoord, op 90-jarige leeftijd.

Jan Koker was sinds 1969 eigenaar en beheerder van het mooie landgoed te Renkum. Hij deed met zijn medewerkers de akkerbouw, het bosbeheer, het gebouwenbeheer en de natuurcamping. Hij was tevens fervent jager en deed het wildbeheer op zijn eigen landgoed.
Koker was actief in samenwerkingen in en rond Renkum, tussen landgoederen, jacht en natuurkampeerterreinen.
Geboren in Amsterdam, als zoon van de toenmalige landgoedeigenaar, ging Jan Koker na een periode van werken in het buitenland naar de middelbare biologisch dynamische landbouwschool. Met deze kennis en zijn verworven ervaring kon hij destijds het landgoedbeheer oppakken.
In 2009 werd Landgoed Quadenoord-Boschbeek BV gesticht en gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928 en deelde Jan Koker zijn eigendommen in Renkum met zijn zoons. In 2014 nam Jan afscheid als aandeelhouder – tot aan zijn overlijden had hij de akkerbouw in regie. Ook na zijn afscheid in 2014 zou hij echter zeer betrokken blijven bij het beheer. In zijn dagelijkse ronde over het landgoed per auto viel hem van alles op, dat hij altijd direct terugmeldde aan de beheerder. In de jaren ’60 bewoonde Koker met zijn gezin de oude T-boerderij op het centrale erf van Quadenoord.

Op deze plek wordt nu de oude watermolen gerestaureerd, destijds een bijgebouw van de boerderij.
Later verhuisde hij met zijn gezin naar de boerderij die nu pensionstal is, naar Huize Quadenoord (“de villa”) en uiteindelijk naar het huis Hoog Erve op het landgoed, waar zij ruim twintig jaar woonden.
Onder Jan Kokers leiding groeiden de bossen van Quadenoord uit tot sterke leveranciers van waardevol kwaliteitshout (grove den, douglas en lariks) maar werden mooie oude lanen en bijzondere bomen tevens verzorgd. Er was aandacht voor bosverjonging en diversiteit, ook vanuit dekking voor het wild. De akkerbouw ontwikkelde zich naar een modern peil. Het campingbedrijf groeide naar ruim honderd plekken, voor trekkers en seizoenkaarthouders.
Landgoed en camping pasten daarbij goed bij de eigenaar: geen poespas, sterk maar bescheiden.
Er waren ook tegenslagen in het beheer, zoals ze in heel Nederland te zien waren: storm (jaren 1972-73, 1990, 2007, 2018), droogte (vanaf 2018), een teruglopende bezetting van de seizoencamping, een flink dalende wildstand, dalende inkomsten uit de landbouw en hoge kosten om hout te kunnen produceren en te herplanten baarden Koker zorgen.
Toch wist Koker zelf, en later met zijn zoons en beheerteam het landgoed draaiende te houden.
Quadenoord ontwikkelde zich onder leiding van Koker tot een prachtige natuurparel in het Renkums Beekdal. Sinds 2013 hielp een vrijwilligersgroep van 15-20 mensen uit de omgeving wekelijks daarbij. Er ontstond een hechte band tussen Jan Koker en zijn vrijwilligersgroep – tot kort voor zijn overlijden kwam hij elke dinsdagochtend om 11 uur koffie drinken bij de groep – hij nam koeken mee.
Eén van de vrijwilligers heeft Koker veelvuldig geïnterviewd en zo de geschiedenis van het landgoed kunnen opschrijven.
Al vijftig jaar was het de wens van de familie om de oude watermolen te herstellen. Deze was sinds 1921 buiten gebruik en raakte steeds meer in verval.
Medio 2018 lukte het de familie en de huidige directeur van Quadenoord-Boschbeek BV om het herstel in gang te zetten.
Jan Koker genoot van dit proces en leverde veel informatie die enkel hij wist: hoe zagen molenerf en boerderij er vroeger uit, hoe verliep het beheer destijds.
Jan Koker heeft in 2020 de start van de bouwactiviteiten meebeleefd en de vorderingen op de voet gevolgd.
Op maandag 2 augustus 2021 werd in een besloten gezelschap van familie en vrienden in het molengebouw afscheid van hem genomen.