Skip to content

Wisseling van de wacht op Landgoed Quadenoord.

Wageningen, 2 juli 2021

Bij het beheren van 230 hectare bos, akkers, recreatiegebied en erven, met alles wat daar zich wekelijks op en rondom afspeelt, is tegenwoordig een beheerteam noodzakelijk. Waar vroeger de landgoedeigenaar zelf de boerderij, bos en camping beheerde, staan nu een directeur-rentmeester en een beheerder namens de familie aan het roer.

Landgoedbeheerder Jeroen Oorschot neemt na 4,5 jaar afscheid van het landgoed, dat hij met passie, vaak letterlijk “door weer, wind en kevers” heeft beheerd. Per 1 augustus neemt Paul Kah het stokje over als beheerder.

Oorschot heeft in 4,5 jaar voortgezet waaraan de familie al anderhalve eeuw bouwde: een sterk bos met naast productie van kwalitatief goed hout, ook oog voor natuur, het Veluws landschap en behoud van het natte beekdal. De afgelopen jaren kenmerkten zich echter ook door flinke droogte, en sterfte van met name sparren. Het bos werd steeds drukker bezocht door recreanten, vooral in de coronatijd.

Sinds 2020 werkt het landgoed aan herstel van haar eeuwenoude watermolen. Rentmeester John Smits organiseert en begeleidt dit project, Oorschot deed een stuk PR en dagelijkse aansturing. Een hoogtepunt in zijn beheerperiode, met prachtig resultaat!

Samen met de familie, de ondernemers op het landgoed (pensionstal, trainingscentrum, rust- en koffiepunt, beeldentuin en natuurkampeerterrein) en een sterke vrijwilligersgroep is de afgelopen jaren met deze uitdagingen hard gewerkt aan versterking van het landgoed. De contacten met het dorp Renkum, lokale ondernemers en de directe omwonenden van het landgoed zijn flink aangehaald.

Beheerder Paul Kah gaat in samenwerking met rentmeester John Smits, de familie en vrijwilligers, als ervaren beheerder en bosbouwer met name aan het werk aan bosherstel en ontwikkeling na de laatste droge jaren. Op stapel staan grote projecten van nieuwe aanplant. Een andere uitdaging is het meer geleiden van het steeds groter wordende bezoekersaantal. Iedereen is welkom, mits te voet, en met de hond aan de lijn. De fiets parkeert men bij Rustpunt Bassie, bij de Beeldentuin. Bij Paul kan men dan bij gelegenheid terecht voor een mooi verhaal over het bos of een paar kuub brandhout. Meer informatie vindt men op www.landgoedquadenoord.nl

Op de foto: Paul Kah in beige; Jeroen Oorschot in blauw.