Wisseling van de wacht op Landgoed Quadenoord.


Bij het beheren van 230 hectare bos, akkers, recreatiegebied en erven, met alles wat daar zich wekelijks op en rondom afspeelt, is tegenwoordig een beheerteam noodzakelijk. Waar vroeger de landgoedeigenaar zelf de boerderij, bos en camping beheerde, staan nu een directeur-rentmeester en een beheerder namens de familie aan het roer.

Per 1 augustus 2021 isPaul Kah beheerder.

Sinds 2020 werkt het landgoed aan herstel van haar eeuwenoude watermolen. Rentmeester John Smits organiseert en begeleidt dit project,

Samen met de familie, de ondernemers op het landgoed (pensionstal, trainingscentrum, rust- en koffiepunt, beeldentuin en natuurkampeerterrein) en een sterke vrijwilligersgroep is de afgelopen jaren met deze uitdagingen hard gewerkt aan versterking van het landgoed. De contacten met het dorp Renkum, lokale ondernemers en de directe omwonenden van het landgoed zijn flink aangehaald.

Beheerder Paul Kah gaat in samenwerking met rentmeester John Smits, de familie en vrijwilligers, als ervaren beheerder en bosbouwer met name aan het werk aan bosherstel en ontwikkeling na de laatste droge jaren. Op stapel staan grote projecten van nieuwe aanplant. Een andere uitdaging is het meer geleiden van het steeds groter wordende bezoekersaantal. Iedereen is welkom, mits te voet, en met de hond aan de lijn. De fiets parkeert men bij Rustpunt Bassie, bij de Beeldentuin. Bij Paul kan men dan bij gelegenheid terecht voor een mooi verhaal over het bos of een paar kuub brandhout. Meer informatie vindt men op www.landgoedquadenoord.nl