Skip to content

Geschiedenis

HERSTEL VAN DE MEEST ZUIDELIJKE EN LAATST OVERGEBLEVEN WATERMOLEN VAN DE ZUID-VELUWE OP QUADENOORD

inds medio 18e eeuw is er een vermelding van een watermolen op de plek aan de beek waar nu het centrale erf van Landgoed Quadenoord ligt. De molen maalde eerst voor de papierproductie, later werd dit graan van de eigen Quadenoordse akkers.

Reeds lang bestaan plannen om de ruïne van de historische watermolen op het particuliere Landgoed Quadenoord, in het Renkums Beekdal te restaureren. Directeur-Rentmeester John Smits van het landgoed werkte de ideeën met hulp van verschillende experts en instanties, de vrijwilligersgroep Quadenoord en de landgoedeigenaren in 2018 uit tot een concreet herstelplan.

Het landgoed heeft beoogd om medio 2019-2020 de restauratie zoveel mogelijk gereed te hebben. Hiervoor zijn vele middelen nodig. Het landgoed werkt er met partners en overheden aan om de vergunningen en het restauratiebudget in 2019 rond te krijgen. Dit is geen eenvoudige opgave!! Mocht u middelen beschikbaar hebben of een weg daar naartoe weten, meld u dan vooral aan via watermolen@landgoedquadenoord.nl