Vacature coördinator vrijwilligers

Vacature: coördinator vrijwilligers landgoed Quadenoord


Landgoed Quadenoord-Boschbeek B.V. is een particulier landgoed in de gemeente Renkum. Het landgoed heeft een omvang van 230 ha, waarvan circa 1/3 ha bestaat uit cultuurgrond en 2/3 uit bos. Het landgoed ligt centraal in het Renkums beekdal en bezit over de enig overgebleven watermolen van de Zuid-Veluwe. In het bos is een (natuur)camping gevestigd. Het landgoed ligt centraal in het Renkums beekdal.

Het dagelijks beheer van het landgoed valt onder de verantwoordelijkheid van een directeur- rentmeester. Voor het beheer is een beheerder aangesteld, die de schakel vormt tussen de directie en de uitvoering. De beheerder is namens het landgoed het dagelijkse aanspreekpunt.

Op het landgoed is sinds 2013 een groep vrijwilligers actief, bestaande uit circa 15 personen. De groep is vooral op dinsdag actief. Sinds 2020 is een tweede groep actief op maandagen. De groep staat onder leiding van een (meewerkend) voorman. De vrijwilligers komen samen op de houtwerf, om vandaar uit een in verschillende ploegen verschillende werkzaamheden uit te voeren.

De huidige coördinator heeft aangegeven na 10 jaar met zijn werk te stoppen. Het landgoed is op zoek naar een vervanger.

Taken

 • Aansturen vrijwilligers (dinsdag, maandag)
 • Aanspreekpunt voor de beheerder
 • Verzorgt in overleg met de beheerder de werkplanning
 • Werkzaamheden (laten) uitvoeren
 • Afstemmen werkpakket vrijwilligers
 • Toezicht op werkzaamheden (veiligheid, zorg, sociale kant)
 • Contact met landschapsbeheer gelderland
 • Bijhouden van uitgevoerde werkzaamheden
 • Beheer van de kas (aanschaf gereedschappen en kleine materialen)

Functioneel

 • Meewerkend voorman / vrouw
 • Kennis van de beheerpraktijk van bos, natuur en cultuurhistorie
 • Coachen, stimuleren en zorgen voor de vrijwilligers
 • Overzicht houden
 • Organiseren jaarlijkse excursie voor de vrijwilligers
 • De verwachte urenbesteding per week is 2 x 8 uur (dinsdag en maandag groepen)
 • De voorkeur gaat uit naar vrijwillig coördinator

Naast het begeleiden en ondersteunen van de ploeg vrijwilligers, is uitbreiding van de groep wenselijk. In 2023 willen we werken aan het opzetten van een watermolen-ploeg, om de publieke openstelling ervan te coördineren en te communiceren. Ook zoeken we naar een vrijwillig communicatie medewerker. Er zijn nog diverse ontwikkelmogelijkheden! De belangrijkste taak is de coördinatie van de vrijwilligers, maar als je breder wil meedenken is dat welkom.

Belangstelling?

Spreekt de functie je aan, of wil je meer weten? Stuur een bericht of motivatie naar
beheer@landgoedquadenoord.nl en voeg daar je CV bij. Je bent van harte welkom.