Skip to content

Vrijwilligersgroep Quadenoord

Vacature: coördinator vrijwilligers landgoed Quadenoord

Landgoed Quadenoord-Boschbeek B.V. is een particulier landgoed in de gemeente Renkum. Het landgoed heeft een omvang van 230 ha, waarvan circa 1/3 ha bestaat uit cultuurgrond en 2/3 uit bos. Het landgoed ligt centraal in het Renkums beekdal en bezit over de enig overgebleven watermolen van de Zuid-Veluwe. In het bos is een (natuur)camping gevestigd. Het landgoed ligt centraal in het Renkums beekdal.
Het dagelijks beheer van het landgoed valt onder de verantwoordelijkheid van een directeur-rentmeester. Voor het beheer is een beheerder aangesteld, die de schakel vormt tussen de directie en de uitvoering. De beheerder is namens het landgoed het dagelijkse aanspreekpunt.
Op het landgoed is sinds 2013 een groep vrijwilligers actief, bestaande uit circa 15 personen. De groep is vooral op dinsdag actief. Sinds 2020 is een tweede groep actief op maandagen. De groep staat onder leiding van een (meewerkend) voorman. De vrijwilligers komen samen op de houtwerf, om vandaar uit een in verschillende ploegen verschillende werkzaamheden uit te voeren.
De huidige coördinator heeft aangegeven na 10 jaar met zijn werk te stoppen. Het landgoed is op zoek naar een vervanger.

Taken

– Aansturen vrijwilligers (dinsdag, maandag)
– Aanspreekpunt voor de beheerder
– Verzorgt in overleg met de beheerder de werkplanning
– Werkzaamheden (laten) uitvoeren
– Afstemmen werkpakket vrijwilligers
– Toezicht op werkzaamheden (veiligheid, zorg, sociale kant)
– Contact met landschapsbeheer gelderland
– Bijhouden van uitgevoerde werkzaamheden
– Beheer van de kas (aanschaf gereedschappen en kleine materialen)

Functioneel

– Meewerkend voorman / vrouw
– Kennis van de beheerpraktijk van bos, natuur en cultuurhistorie
– Coachen, stimuleren en zorgen voor de vrijwilligers
– Overzicht houden
– Organiseren jaarlijkse excursie voor de vrijwilligers
– De verwachte urenbesteding per week is 2 x 8 uur (dinsdag en maandag groepen)
– De voorkeur gaat uit naar vrijwillig coördinator

Naast het begeleiden en ondersteunen van de ploeg vrijwilligers, is uitbreiding van de groep wenselijk. In 2023 willen we werken aan het opzetten van een watermolen-ploeg, om de publieke openstelling ervan te coördineren en te communiceren. Ook zoeken we naar een vrijwillig communicatie medewerker. Er zijn nog diverse ontwikkelmogelijkheden! De belangrijkste taak is de coördinatie van de vrijwilligers, maar als je breder wil meedenken is dat welkom.

Belangstelling?

Spreekt de functie je aan, of wil je meer weten? Stuur een bericht of motivatie naar
beheer@landgoedquadenoord.nl en voeg daar je CV bij. Je bent van harte welkom.

Download vacature

VRIJWILLIGERSGROEP QUADENOORD

Op Landgoed Quadenoord te Renkum draait sinds 2013 een vrijwilligersgroep die zich bezig houdt met alle facetten van het praktische landgoed- en bosbeheer. Van het bijhouden van historische grafheuvels tot het kloven en verkopen van brandhout, van het ontwerpen en maken van een fraai landhek, klussen aan gebouwen tot het snoeien aan bomen en struiken langs wegen en paden: niets is te gek voor deze gezellige werkgroep. Elke dinsdagochtend komt men bijeen in het eigen (zelf gebouwde) onderkomen. Onder begeleiding van een professionele bosbouwer wordt week in week uit, in zon, weer en wind gewerkt aan het fraaie Landgoed Quadenoord. Landschapsbeheer Gelderland ondersteunt de groep v.w.b. materieel, cursussen, verzekering en beheerinformatie. Op deze manier ben je als vrijwilliger buiten aan het werk in een gezellige groep én leer je van alles over de werking en het beheer van bos en natuur, en specifiek op een particulier landgoed.

5 JAAR VRIJWILLIGERS OP QUADENOORD IN 2018!

In 2018 bestaat de vrijwilligersgroep op Quadenoord 5 jaar! In 2013 werd de groep naar aanleiding van een natuurwerkdag op het landgoed opgericht. Het initiatief kwam destijds vanuit de landgoeddirectie en werd (en wordt) met materieel en organisatie ondersteund door Landschapsbeheer Gelderland. Op deze manier kon het particuliere landgoed Quadenoord de puntjes op de i van het beheer gaan zetten – werk waaraan de beheerder niet toe komt of waar geen beheerbudget voor is, maar dat voor de instandhouding en openstelling van de terreinen wel degelijk waardevol is.

In vijf jaar is de werkgroep uitgegroeid tot een gezellige, deels autonome club van mensen die het heerlijk vinden om buiten te werken aan mooi en waardevol bos, natuur en cultuurhistorie. De samenstelling van de groep is in vijf jaar tijd nauwelijks veranderd, dit zegt genoeg…

De eigenaars, directie en beheer van Landgoed Quadenoord-Boschbeek BV hebben op 9 november 2018 met de vrijwilligers het “voedselbosje” langs het Wijdeveldpad, waar u nu bij staat, aangeplant ter gelegenheid van dit jubileum. Het voedselbosje symboliseert de groei en het algemene nut van de vrijwilligersgroep en de onderlinge symbiose in de groep en met het landgoed. Het bosje staat te midden van de wijdse Quadenoordse akkers, op een plek die de diversiteit van de groep en van het landgoed in haar omgeving toont.

Heeft u ook interesse om eens (vrijblijvend) te komen meehelpen? Neem contact op via info@landgoedquadenoord.nl of 0317-769045

BOSWERK EN MEER?

Op Quadenoord is meer te doen dan bos- en landschapswerk. Te denken valt aan hobby’en en bouwen met hout (van eigen bodem), meehelpen en organiseren van verhuur, evenementen en andere activiteiten.

Heeft u interesse om eens (vrijblijvend) te komen brainstormen? Neem contact op via info@landgoedquadenoord.nl of 0317-769045


Antoinette Janse namens de vrijwilligersgroep, en dhr. Koker, oud-eigenaar van Quadenoord, onthullen de jubileumplaquette

Vrijwilligers planten jubileumbosje samen met eigenaars en landgoedbeheerders

Quadenoord viert 5 jaar vrijwilligersgroep

De vrijwilligersgroep van Landgoed Quadenoord bestaat in 2018 vijf jaar! De eigenaars, directie en beheer van Landgoed Quadenoord  hebben vanmorgen met de vrijwilligers een “voedselbosje” langs het Wijdeveldpad aangeplant ter gelegenheid van dit jubileum.
Het voedselbosje symboliseert de groei en het algemene nut van de vrijwilligersgroep en de onderlinge symbiose in de groep en met het landgoed. Het bosje staat te midden van de wijdse Quadenoordse akkers, op een plek die de diversiteit van de groep en van het landgoed in haar omgeving toont. Vanaf volgend jaar mag elke passant (op eigen risico) het rijpe fruit plukken en ervan genieten.

Heeft u ook interesse om eens (vrijblijvend) te komen meehelpen? Neem contact op via info@landgoedquadenoord.nl of 0317-769045