admin

13 posts

In Memoriam Jan Koker

In Memoriam: F.C.J. Koker, 1931-2021 Op dinsdag 27 juli 2021 overleed François Constant Jan Koker op zijn geliefde landgoed Quadenoord, op 90-jarige leeftijd. Jan Koker was sinds 1969 eigenaar en beheerder van het mooie landgoed te Renkum. Hij deed met zijn medewerkers de akkerbouw, het bosbeheer, het gebouwenbeheer en de […]

Watermolen Quadenoord gerestaureerd

Sinds het voorjaar van 2020 is op Landgoed Quadenoord, in het Renkums Beekdal, hard gewerkt aan het herstel van de historische watermolen. De molen is het laatste tastbare gebouw uit de rijke watermolengeschiedenis van het beekdal. Met steun van velen is de watermolen eindelijk hersteld en voor de toekomst behouden. […]

Hoe een dieptepunt een hoogtepunt kan zijn

Watermolen Quadenoord plaatst waterrad 02-juli-2021  Sinds 1703 bevindt zich op Landgoed Quadenoord in Renkum een watermolen, één van de negen exemplaren in het beekdal. Deze watermolen ‘Kwadenoord-I’ was oorspronkelijk bedoeld voor de productie van papier, maar werd in de 2e helft van de 19e eeuw verbouwd voor het malen van […]

Wisseling van de wacht op Landgoed Quadenoord.

Bij het beheren van 230 hectare bos, akkers, recreatiegebied en erven, met alles wat daar zich wekelijks op en rondom afspeelt, is tegenwoordig een beheerteam noodzakelijk. Waar vroeger de landgoedeigenaar zelf de boerderij, bos en camping beheerde, staan nu een directeur-rentmeester en een beheerder namens de familie aan het roer. […]